Dokumentbeteckning

2004:31

Rubrik Vägverkets föreskrifter om bärförmåga, stadga och beständighet hos byggnadsverk vid byggande av vägar och gator
Bemyndigande 18 § förordningen (1994:1215)
Ikraftträdande 2004-04-26
Övergångsbestämmelser Finns
Celexnummer 31998L0048
Upphävd 2022-02-01
Upphävd av TSFS 2021:122
Ändringsförfattningar 2007:103 Ikraftträdande 2007-04-15
VVFS2010:18 Ikraftträdande 2010-04-01
Kommentar
Visa PDF format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.