Föreskrifter utfärdade under de senaste 6 månaderna (ordnade efter datum för ikraftträdande)

TSFS 2023:63 Ändringsföreskrift
Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:19) om bil ombyggd till traktor och bil ombyggd till motorredskap klass II;
Ikraftträdande 2023-12-01
2023:1 Grundföreskrift
Trafikverkets föreskrifter om infrastrukturavgifternas storlek på bron över Skurusundet, väg 222;
Ikraftträdande 2023-10-01
TSFS 2023:43 Grundföreskrift
Transportstyrelsens föreskrifter om utrustning som inte ska räknas in i fordonsbredden och fordonslängden;
Ikraftträdande 2023-09-15
TSFS 2023:28 Grundföreskrift
Transportstyrelsens föreskrifter om upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 1997:169) om undantag för militära bilar från lokala trafikföreskrifter om miljözon;
Ikraftträdande 2023-06-21