Dokumentbeteckning

2007:103

Rubrik Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2004:31) om bärförmåga, stadga och beständighet hos byggnadsverk vid byggande av vägar och gator
Bemyndigande 18 § förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m m
Ikraftträdande 2007-04-15
Övergångsbestämmelser Finns
Omtryck Ja
Grundförfattningar 2004:31 Ikraftträdande 2004-04-26
Kommentar ändr. 1.1, 1.3, 1.4, 2.1.1, 2.3.2.2, 2.4, 2.6, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4.2, 2.7.5.2, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.10, 3.11.1, 4.3.1.2.7, 4.4.1, 4.4.5, 4.7.1, 5.7.1, 6.7.1, 7.7.1, 9.1, 9.4.1.1, 9.4.2, 9.5.2, 9.5.3, 9.5.4, 9.8.1.2.3, 9.8.2, 10.7.1, 11.1, 11.2, 11.3.2, 11.4-11.7 och 13
Visa PDF format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.