Dokumentbeteckning

VVFS2010:18

Rubrik Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2004:31) om bärförmåga, stadga och bärighet hos byggnadsverk vid byggande av vägar och gator
Bemyndigande 18 § förordningen (1994:1215)
Ikraftträdande 2010-04-01
Grundförfattningar 2004:31 Ikraftträdande 2004-04-26
Kommentar ändr. avsnitt 14 ska ordet Vägverket bytas ut mot Trafikverket
Visa PDF format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.