Dokumentbeteckning

2010:4

Rubrik Bekantgörande i andra hand av författning som ändrar en författning i Trafikverkets författningssamling
Bemyndigande 23 § författningssamlingsförordningen (1976:725)
Ikraftträdande 2010-04-30
Grundförfattningar 2003:23 Ikraftträdande 2003-05-01
Kommentar
Visa PDF format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.