Dokumentbeteckning

2003:23

Rubrik Vägverkets föreskrifter om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar
Bemyndigande 11 kap. 11 § fordonsförordningen (2002:925)
Ikraftträdande 2003-05-01
Ändringsförfattningar 2008:291 Ikraftträdande 2009-01-01
2003:43 Ikraftträdande 2003-07-05
2004:169 Ikraftträdande 2005-01-01
2005:10 Ikraftträdande 2005-02-01
2007:198 Ikraftträdande 2007-05-01
2006:44 Ikraftträdande 2006-05-17
2006:89 Ikraftträdande 2006-12-01
2008:305 Ikraftträdande 2009-01-01
VVFS2010:8 Ikraftträdande 2010-04-01
TSFS 2011:30 Ikraftträdande 2011-04-15
TSFS 2011:37 Ikraftträdande 2011-05-01
TSFS 2012:21 Ikraftträdande 2012-04-16
2010:4 Ikraftträdande 2010-04-30
Kommentar
Visa PDF format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.