Dokumentbeteckning

2007:490

Rubrik Vägverkets föreskrifter om teknisk identifiering av fordon
Bemyndigande 11 kap. 11 § fordonsförordningen (2002:925)
Ikraftträdande 2008-02-04
Övergångsbestämmelser Finns
Upphävd 2023-02-01
Upphävd av TSFS 2022:68
Ändringsförfattningar 2008:302 Ikraftträdande 2009-01-01
Kommentar
Visa PDF format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.