Dokumentbeteckning

2008:302

Rubrik Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2007:490) om teknisk identifiering av fordon
Bemyndigande 11 kap. 11 § fordonsförordningen (2002:925)
Ikraftträdande 2009-01-01
Grundförfattningar 2007:490 Ikraftträdande 2008-02-04
Kommentar ändr. dels att i 1 kap. 4 § och 2 kap. 9 § ska ordet "Vägverket" bytas ut mot ordet "Transportstyrelsen eller Vägverket", dels att i 2 kap. 3 och 6 §§ ska ordet "Vägverket" bytas ut mot orden "Transportstyrelsen eller Vägverket"
Visa PDF format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.