Dokumentbeteckning

2006:65

Rubrik Vägverkets föreskrifter om trafikskolor
Bemyndigande 12 § förordningen om trafikskolor (1998:978)
Ikraftträdande 2006-08-01
Övergångsbestämmelser Finns
Ändringsförfattningar 2007:654 Ikraftträdande 2008-01-01
2008:323 Ikraftträdande 2009-01-01
VVFS2010:32 Ikraftträdande 2010-04-01
Kommentar
Visa PDF format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.