Dokumentbeteckning

2005:131

Rubrik Vägverkets föreskrifter om högsta hastighet för bil med två släpvagnar (dubbelkombination)
Bemyndigande 4 kap 20 § femte stycket trafikförordningen (1998:1276)
Ikraftträdande 2006-01-01
Kommentar
Visa PDF format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.