Övning 6 – Beställa ritningar via jobb

Målet med övningen är att lära sig beställa ritningar från en utskriftsfirma.

Vi går igenom hur man söker upp ett existerande jobb och utifrån detta skickar en utskriftsbeställning till en extern firma.

När filer lämnas till Chaos skickas ofta ett meddelande ut till berörda att filerna nu finns att tillgå i Chaos. I sådana meddelanden hänvisas ofta till det jobb i vilket filerna är sammanställda.

Starta övningen

OBS! Länken öppnas i ett fönster ovanpå sidan. Stäng fönstret genom att klicka på den runda kryssikonen uppe till höger, eller tryck på Esc på tangentbordet.

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921