Övning 5 – Hämta ritningar via jobb

Målet med övningen är att lära sig hämta ett existerande jobb med alla tillhörande filer.

När filer lämnas till Chaos skickas ofta ett meddelande ut till berörda att filerna nu finns att tillgå i Chaos. I sådana meddelanden hänvisas ofta till det jobb i vilket filerna är sammanställda.

(Läs mer i under jobb i avsnittet komma igång)

Starta övningen

OBS! Länken öppnas i ett fönster ovanpå sidan. Stäng fönstret genom att klicka på den runda kryssikonen uppe till höger, eller tryck på Esc på tangentbordet.

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921