Övning 3 – Söka och öppna filer i mappstruktur

Mål med övningen är att bekanta sig med mappstrukturen i avseende att söka och öppna filer.

Sökfunktionen kan användas för att söka alla typer av filer som finns upplagda i mappstrukturen i Chaos. Text som är sökbar är filens beskrivning samt namn, för ritningar även ritningstyp.

För att kunna öppna en fil på detta vis från Chaos måste ett program som kan hantera filtypen vara installerat på datorn. För att kunna öppna t.ex. en pdf måste en pdf-läsare vara installerad. För att öppna en plt måste ett program som kan hantera denna filtyp vara installerad, t.ex. PlotVision.

Övningen utgår från vyn med två fönster.

Starta övningen

OBS! Länken öppnas i ett fönster ovanpå sidan. Stäng fönstret genom att klicka på den runda kryssikonen uppe till höger, eller tryck på Esc på tangentbordet.

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921