Fönstret Dokument

Visar detaljerad information om dokument som markerats i sökresultat, dokumentträd eller jobb.

Dokument visar information om filen indelat i på maximalt sex olika flikar. De fyra första flikarna är alltid lika oavsett dokumenttyp. De två sista är beroende på om dokumenttyp är ritning, ritningsdefinition, ritningsmodell eller text.

Från Dokument kan dokumentet öppnas, hämtas eller skrivas ut med knapparna Öppna, Hämta och Plotta.

Detaljerad information

OBS! Länken öppnas i ett fönster ovanpå sidan. Stäng fönstret genom att klicka på den runda kryssikonen uppe till höger, eller tryck på Esc på tangentbordet.

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921