VPN – Program för att skapa en säker anslutning över Internet

Chaos ligger skyddat innanför Trafikverkets brandväggar och går inte att nå från det öppna Internet utan speciell programvara. VPN skapar en skyddad anslutning genom internet till Chaossystemet inne på Trafikverket. Hos en del företag är denna anslutning implementerad i företagets brandväggar, anslutningen är då konstant aktiv och inga vidare åtgärder behövs från användaren.

Om en sådan anslutning inte finns måste en programvara installeras på användarens dator och aktiveras innan Chaos startas. Vid uppkoppling med VPN efterfrågas signatur och lösenord, dessa uppgifter är personliga och beställs från Trafikverket för varje användare. För att upprätta anslutningen använder sig Trafikverket av Cisco AnyConnect, programmet erhålls från Trafikverket i samband med ansökan om VPN-konto.

För att skapa anslutningen behövs ett personligt konto med användarnamn och lösenord, detta konto kan beställas i samband med genomförd e-utbildning för Chaos.

VPN – Program för att skapa en säker anslutning över Internet (VPN, Virtual Private Network)

Behöver jag VPN?
Ifall du är osäker på ifall du behöver installera VPN på din dator eller ej kan du testa detta enkelt.
Klicka på länken http://chaos.vv.se.
Kommer du in på sidan har du en aktiv koppling. Om du inte kommer in på sidan behöver du troligen installera en VPN-klient på datorn.


Logga in via VPN

VPN, Virtual Private Network, är ett program för att skapa en säker anslutning över Internet. I detta fall mellan din dator och Trafikverkets server.

För att skapa en VPN-anslutning behövs ett personligt konto med användarnamn och lösenord och detta konto kan beställas i samband med kontobeställning för Chaos. Alla som idag använder Cisco VPN Client (den man startar själv på sin egen pc) måste istället använda Cisco AnyConnect. https://vpn80.vv.se (OBS https) för att hämta hem och installera, Välj Group: Chaos_Maximo och logga in med samma VPN-konto som tidigare.

OBS det ser ut så här: Chaos_”chaossignatur” + lösenord (Viktigt: Chaos_ med stort C). Byt ut xxxx i bilden nedan mot Chaos signaturen.

Windows aktivitetsfält

Om ni får problem med att ansluta VPN, kontakta: Servicedesken på Trafikverket: 010-125 10 10


Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921