Versionshantering – metod för att följa en fils historik

En av grundidéerna med Chaos är att alltid ha en spårbarhet i tiden för alla filer. Ingenting i Chaos tas bort, ändras eller skrivs över. Om en fil behöver arbetas om görs detta lokalt hos användaren som sedan levererar den till Chaos igen med samma namn som tidigare, filen läggs då upp som ny version i Chaos.

Samma dokument kan ha flera versioner som ”gällande” samtidigt, t.ex. kan en version vara den gällande kontraktshandlingen medan en senare version är den gällande arbetshandlingen för utförande. Det är därför mycket viktigt att se till att den version man hämtar eller öppnar är gällande för det skede det gäller. Det säkraste sättet att se till att versionen gäller för ett visst skede är att söka upp filen i mappstrukturen, ligger den under en mapp som heter kontraktshandlingar är det den gällande kontraktshandlingen. Om den ligger under Arbetshandlingar (med inarbetade revideringsPM) är det en gällande arbetshandling.

I Chaos, fönstret Dokument finns alla versioner som kommit in till Chaos listade och det går att byta mellan versionerna genom att klicka på versionsnumret till vänster i fönstret. I fliken Historia är det möjligt att följa vad som hänt mellan de olika versionerna. Om en tidigare version hämtas eller öppnas visas ett varningsmeddelande om att det är en gammal version som är på väg att sparas ner på datorn, denna version kommer att skriva över den version som eventuellt redan finns sparad. Detta är fritt fram att göra men användaren måste vara medveten om vad som sker.

När dokument söks fram med sökfunktionen i fönstret Sök visas alltid senaste version. Om du söker upp dokument på det viset eller väljer version i listan finns det ingenting som talar om att du får ”rätt version”. Ända sättet att säkerställa att du får rätt version av ett dokument är att använda dig av mappstrukturen.

Därför är det säkraste sättet att hitta rätt version att bläddra eller söka i trädstrukturen, versionen i trädstrukturen gäller.


Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921