Metadata - filinformation

För att hålla ordning på det digitala materialet som används vid ett vägprojekt och för att underlätta sökning använder sig Chaos av så kallad metadata.

Metadata består av ett antal attribut som beskriver en fil och är någonting som även används av Windows och andra operativsystem. Exempel på sådana attribut är filnamn, filstorlek, ägare, osv. För att kunna utläsa den information som behövs i just vägprojekt har Trafikverket tagit fram en egen lista med attribut.

Exempel på attribut är:

  • beskrivning
  • statusbenämning
  • projekteringssteg
  • konstruerad av
  • godkänd av

Flera av dessa attribut är obligatoriska och skall anges för varje fil som skall levereras till Chaos. Exakt vilka attribut som skall anges varierar från dokumenttyp till dokumenttyp och från projekt till projekt.

För komplett lista på vilka attribut som finns och en beskrivning av dessa hänvisas till Trafikverkets publikation 2003:54, Principer för digital informationshantering i vägprojekt.

Objektspecifika värden och bestämmalser framgår av objektets IT-handledning.

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921