Jobb – metod att hålla samman och hantera flera filer

Ett jobb i Chaos kan ses som en låda där filer som på ett eller annat sätt hör ihop samlas. Till exempel skapas ett jobb för varje leverans som görs till Chaos, detta jobb kan sedan sökas upp av andra som då kan ta del av leveransen i sin helhet.

Jobb kan också skapas inne i Chaos för att hålla samman filer som hör ihop, exempelvis alla gällande dokument och ritningar till en viss ramp, ett visst fundament eller dylikt. Genom att sammanställa filerna i ett jobb kan man utföra flera funktioner på samtliga filer i jobbet, t.ex. plottning, ändring av behörigheter, hämta, skapa dokumentförteckning, mm.

Ett jobb som skapats i Chaos är tillgängligt för alla i objektet men filerna kan bara hämtas eller öppnas av de som har behörigheter till dessa, läs mer om behörigheter i Chaos i avsnittet Behörigheter.

Varje Jobb tilldelas automatiskt ett unikt ID-nummer men det är upp till den som skapar jobbet att ge det en beskrivning så att det går att avgöra vad jobbet innehåller. Det underlättar också för de som senare skall hämta ett jobb om den som skapar det anger rätt projekttillhörighet.

För att sedan hitta ett jobb i Chaos går det att söka på jobbets unika ID, dess beskrivning, dess skapare (signatur på den som lagt upp jobbet) och på projeka.

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921