Chaos – System för distribution och lagring av digitala handlingar

Trafikverket är en beställande organisation och myndighet som ansvarar för planering, projektering, byggande, och förvaltning av det allmänna vägnätet. Detta ställer stora krav på att Trafikverket på ett enkelt sätt har tillgång till all den information som genereras i ett vägprojekt.

Chaos är Trafikverkets dokumenthanteringssystem för leverans, distribution och arkivering i vägprojekt. Chaos är till för att användas i uppdrag med externa konsulter och entreprenörer.

Chaos syfte är att skapa ordning och reda, hålla kontroll på dokumentversioner och leveranser, göra dokument och information sökbara samt möjliggöra återanvändning av information som upprättats i projektet eller i ett föregående skede.

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921