Välkommen till Trafikverkets digitala utbildning i Chaos!

I denna utbildning får du lära dig grunderna och de delar som du behöver för att kunna använda Chaos. Utbildningen tar ungefär 1 timma att genomföra och du kan när som helst avbryta för att senare återuppta utbildningen.

När du är klar med utbildningen så får du ett personligt Chaoskonto

Här nedan kan du påbörja din utbildning steg för steg.

För de som önskar djupare kunskap om leverans av filer till Chaos eller hantering av cad-material i Chaos rekommenderas en lärarledd utbildning.

Läs mer om lärarledda utbildningar här

Utbildningen tillhandahålls av Trafikverket för att skapa en bättre förståelse för vad systemet Chaos är och på så vis förbättra distribution och lagring av digital dokumentation i Trafikverkets projekt.

Du kan använda den här sidan på två olika sätt:

  1. Som kunskapsbank
    Klicka på flikarna ”Lär dig Chaos” och ”Installera & komma igång” uppe till vänster där du hittar den information du behöver för stunden.
  2. Som utbildning
    Genom att använda funktionen Utbildningen steg för steg kan du enkelt gå igenom de delar du behöver för att kunna använda Chaos. När du har gått igenom alla delar får du en möjlighet att bekräfta att du är färdig.
Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921