Dokumentbeteckning

VVFS2010:17

Rubrik Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2003:140) om tekniska egenskapskrav vid byggande på vägar och gator (vägregler)
Bemyndigande 18 § förordningen (1994:1215)
Ikraftträdande 2010-04-01
Grundförfattningar 2003:140 Ikraftträdande 2004-02-01
Kommentar ändr. avsnitt 9 ska ordet Vägverket ska bytas ut mot Trafikverket
Visa PDF format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.