Dokumentbeteckning

TSFS 2020:93

Rubrik Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:108) om undantag från krav på lämplighetsbesiktning;
Bemyndigande 8 kap. 18 § fordonsförordningen (2009:211)
Ikraftträdande 2021-01-01
Grundförfattningar Ikraftträdande 2007-09-01
Ikraftträdande 2007-09-01
Ikraftträdande 2007-09-01
Ikraftträdande 2007-09-01
Ikraftträdande 2007-09-01
2007:108 Ikraftträdande 2007-04-15
Kommentar Föreskrifterna har beslutats och kungjorts av Transportstyrelsen men återges här eftersom de ändrar i föreskrifter som beslutats av Vägverket.
Visa PDF format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.