Dokumentbeteckning

TSFS 2012:21

Rubrik Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:21) om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar
Bemyndigande
Ikraftträdande 2012-04-16
Grundförfattningar Ikraftträdande 2007-09-01
Ikraftträdande 2007-09-01
Ikraftträdande 2007-09-01
Ikraftträdande 2007-09-01
Ikraftträdande 2007-09-01
2003:23 Ikraftträdande 2003-05-01
Kommentar
Visa PDF format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.