Dokumentbeteckning

2008:291

Rubrik Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar
Bemyndigande 11 kap. 11 § fordonsförordningen (2002:925)
Ikraftträdande 2009-01-01
Grundförfattningar 2003:23 Ikraftträdande 2003-05-01
Kommentar ändr. att i 1 kap. 2, 7 och 11 §§ och 15 kap. 8 § ska ordet "Vägverket" bytas ut mot ordet "Transportstyrelsen", att i 27 kap. 1 § och 28 kap. 1 § ska ordet "Vägverket" bytas ut mot orden "Transportstyrelsen eller Vägverket", att i 8 kap. 15 och 16 §§ och 17 kap. 2 och 5 §§ ska orden"Vägverket eller Trafiksäkerhetsverket" bytas ut mot orden "Transportstyrelsen, Vägverket eller Trafiksäkerhetsverket"
Visa PDF format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.