Dokumentbeteckning

2008:272

Rubrik Vägverkets föreskrifter om storlekar på vägmärken och andra anordningar
Bemyndigande 8 kap. 1 § andra stycket vägmärkesförordningen (2007:90)
Ikraftträdande 2008-11-15
Övergångsbestämmelser Finns
Ändringsförfattningar 2008:379 Ikraftträdande 2009-01-01
Kommentar
Visa PDF format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.