Dokumentbeteckning

2007:109

Rubrik Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2006:69) om undantag från bestämmelser om antalet passagerare i en bil
Bemyndigande 4 kap. 6 § fjärde stycket trafikförordningen (1998:1276)
Ikraftträdande 2007-04-15
Grundförfattningar 2006:69 Ikraftträdande 2006-07-01
Kommentar ny. 4 §
Visa PDF format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.