Dokumentbeteckning

2007:108

Rubrik Vägverkets föreskrifter om undantag från krav på lämplighetsbesiktning
Bemyndigande 11 kap.11 och 16 §§ fordonsförordningen (2002:925)
Ikraftträdande 2007-04-15
Ändringsförfattningar TSFS 2020:93 Ikraftträdande 2021-01-01
Kommentar
Visa PDF format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.