Dokumentbeteckning

2006:69

Rubrik Vägverkets föreskrifter om undantag från bestämmelser om antalet passagerare i bil
Bemyndigande 4 kap. 6 § fjärde stycket trafikförordningen (1998:1276)
Ikraftträdande 2006-07-01
Ändringsförfattningar 2007:109 Ikraftträdande 2007-04-15
TSFS 2020:94 Ikraftträdande 2021-01-15
Kommentar
Visa PDF format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.