Dokumentbeteckning

2005:10

Rubrik Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar
Bemyndigande 11 kap 11 § fordonsförordningen (2002:925)
Ikraftträdande 2005-02-01
Grundförfattningar 2003:23 Ikraftträdande 2003-05-01
Kommentar upphör. rubriken närmast före 2 kap. 4 § ändr. 2 kap. 2 och 3 §§ skall betecknas 2 kap. 3 och 4 §§, 1 kap. 1 § och 2 kap. 1 och 2 §§ samt rubrikerna närmast före 2 kap. 1 och 2 §§ samt att rubriken närmast före 2 kap. 2 § skall sättas närmast före 2 kap. 3 §
Visa PDF format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.