Dokumentbeteckning

2004:65

Rubrik Vägverkets föreskrifter om yrkeskunnande för taxiförarlegitimation
Bemyndigande 11 kap 1 § yrkestrafikförordningen (1998:779)
Ikraftträdande 2004-11-01
Upphävd 2022-11-01
Upphävd av TSFS 2021:119
Ändringsförfattningar 2008:385 Ikraftträdande 2009-01-01
Kommentar
Visa PDF format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.