Dokumentbeteckning

2004:169

Rubrik Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar
Bemyndigande 11 kap. 11 § fordonsförordningen (2002:925)
Ikraftträdande 2005-01-01
Celexnummer 32003L0077
Grundförfattningar 2003:23 Ikraftträdande 2003-05-01
Kommentar ändr. 2 kap 3, 15 och 18 §§, 15 kap 65 § och 28 kap 1 och 9 §§ ny. 28 kap 21 § och en ny rubrik närmast före paragrafen
Visa PDF format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.