Dokumentbeteckning

2003:43

Rubrik Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar;
Bemyndigande 11 kap 11 § fordonsförordningen (2002:925)
Ikraftträdande 2003-07-05
Grundförfattningar 2003:23 Ikraftträdande 2003-05-01
Kommentar ändr. 11 kap 2 § och 15 kap 7 §
Visa PDF format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.