Dokumentbeteckning

2003:24

Rubrik Vägverkets föreskrifter om mopeder och släpvagnar som dras av mopeder
Bemyndigande 11 kap. 11 § fordonsförordningen (2002:925)
Ikraftträdande 2003-05-01
Upphävd 2020-02-01
Upphävd av TSFS 2019:134
Ändringsförfattningar 2008:292 Ikraftträdande 2009-01-01
2003:44 Ikraftträdande 2003-07-04
2006:90 Ikraftträdande 2006-12-01
2004:100 Ikraftträdande 2004-11-01
2004:170 Ikraftträdande 2005-01-01
2005:11 Ikraftträdande 2005-02-01
2007:199 Ikraftträdande 2007-05-01
2006:45 Ikraftträdande 2006-05-17
TSFS 2011:31 Ikraftträdande 2011-04-15
TSFS 2011:38 Ikraftträdande 2011-05-01
VVFS2010:9 Ikraftträdande 2010-04-01
2010:5 Ikraftträdande 2010-04-30
Kommentar
Visa PDF format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.