Dokumentbeteckning

2003:140

Rubrik Vägverkets föreskrifter om tekniska egenskapskrav vid byggande på vägar och gator (vägregler)
Bemyndigande 18 § förordningen (1994:1215)
Ikraftträdande 2004-02-01
Övergångsbestämmelser Finns
Celexnummer 31998L0034
Upphävd 2022-02-01
Upphävd av TSFS 2021:122
Ändringsförfattningar VVFS2010:17 Ikraftträdande 2010-04-01
Kommentar
Visa PDF format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.