Dokumentbeteckning

2007:305

Rubrik Vägverkets föreskrifter om vägmärken och andra anordningar
Bemyndigande 1 kap. 9 §, 2 kap. 5, 12, 17 och 20 §, 8 kap. 1 § vägmärkesförordningen (2007:90) och 10 kap. 13 a § trafikförordningen (1998:1276)
Ikraftträdande 2007-11-15
Övergångsbestämmelser Finns
Ändringsförfattningar 2008:377 Ikraftträdande 2009-01-01
2008:267 Ikraftträdande 2008-11-01
2010:21 Ikraftträdande 2010-11-27
TSFS 2011:54 Ikraftträdande 2011-07-01
Kommentar
Visa PDF format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.