Dokumentbeteckning

2004:43

Rubrik Vägverkets föreskrifter om tillämpningen av europeiska beräkningsstandarder
Bemyndigande 18 § förordningen (1994:1215)
Ikraftträdande 2004-05-17
Ändringsförfattningar 2006:61 Ikraftträdande 2006-07-01
2005:48 Ikraftträdande 2005-06-15
2007:197 Ikraftträdande 2007-05-01
2007:267 Ikraftträdande 2007-09-15
2007:494 Ikraftträdande 2007-11-15
2008:180 Ikraftträdande 2008-08-01
2008:250 Ikraftträdande 2008-10-01
2009:19 Ikraftträdande 2009-07-15
2008:167 Ikraftträdande 2008-05-01
2008:400 Ikraftträdande 2008-12-20
2008:275 Ikraftträdande 2008-11-15
2011:12 Ikraftträdande 2011-11-15
Kommentar
Visa PDF format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.