Dokumentbeteckning

1989:116

Rubrik Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter (1989:116) om bomanläggning i plankorsning
Bemyndigande 83 § vägmärkesförordningen (1978:1001)
Ikraftträdande 1990-01-01
Ändringsförfattningar 2008:354 Ikraftträdande 2009-01-01
Kommentar
Visa PDF format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.