Dokumentbeteckning

1978:10

Rubrik Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter (1978:10) om säkring av last på fordon under färd
Bemyndigande
Ikraftträdande 1978-04-01
Upphävd 2018-05-20
Upphävd av TSFS 2017:25
Ändringsförfattningar 1980:19 Ikraftträdande 1980-05-01
1999:18 Ikraftträdande 1999-05-19
1998:95 Ikraftträdande 1999-01-01
Kommentar
Visa PDF format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.